de Leeslift

Bijles in Zwolle

Ik ben Hilda van Abbema, remedial teacher met een eigen praktijk. Vanaf 2000 woon en werk ik in Zwolle.  Nadat ik jaren op verschillende scholen in Wezep en Zwolle heb gewerkt, als extra leerkracht voor de dyslectische en rekenzwakke leerlingen, ben ik me verder gaan specialiseren in dyslexie en rekenproblemen.

Momenteel geef ik in mijn eigen praktijkruimte les aan kinderen met lees- taal, en rekenproblemen. Ook heb ik een grote bibliotheek, met boeken speciaal voor dyslectische kinderen.

Kinderen uit groep 3 tot en met 8 met een leerachterstand kunnen bij mij terecht voor extra ondersteuning, uitleg en oefening.

Ik geef ook CITO-vaardigheidstraining voor kinderen van groep 7 en 8 op het gebied van spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Ik leer ze om de opgaven zorgvuldig en geconcentreerd te lezen, de bewerking secuur uit te voeren en te reflecteren op het antwoord.